PŘIHLÁŠKA

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ

1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované). Do soutěže je možné zasílat fotografie, které vznikly v letech 2022 až 2024 (kromě tématu "Ucelená kolekce", která je časově neomezená).

1) VYTISKNOUT PŘIHLÁŠKU


2) VYBRAT KATEGORII A TÉMA

KATEGORIE

J15 – junioři do 15 let

J25 – junioři do 25 let

A – autoři nad 25 let

K – kolektivy

TÉMATA

J15*: pro autory do 15 let – volné téma

J25*: pro autory do 25 let – Člověk (kategorie zahrnuje snímky všeho živého – dokument, reportáž, street, portrét, akt, zvířata, divadlo, koncert, umění)

A1: pro autory nad 25 let – Člověk (kategorie zahrnuje snímky všeho živého – dokument, reportáž, street, portrét, akt, zvířata, divadlo, koncert, umění)

A2: pro autory nad 25 let – Prostor (architektura, městská krajina, přírodní krajina)

A3: pro autory nad 25 let – Život věcí kolem nás (zátiší a věci)

A4**: pro autory nad 25 let – Experiment (ušlechtilé techniky i nové postprodukční technologie)

A5: pro autory nad 25 let – Ucelená kolekce – volné téma, povinná anotace max. 1 000 znaků, 8 až 15 fotografií, časově neomezeno (koncepčně ucelený soubor s výrazným autorským přínosem)

A6: pro autory nad 25 let – Krásy a strasti regionu Olomouc (fotografie zaznamenávající život, krajinu, architekturu a jiné zajímavosti olomouckého regionu)

K: pro kolektivy – společné téma v rámci kolektivu.

* Pro účastníky kategorií J15 a J25 (do 25 let) je soutěž dvoukolová.

 • V předkole je nutné zasílat fotografie elektronicky prostřednictvím webové stránky https://photo.nipos.cz. Fotografie zhodnotí členové poroty a v případě postupu budou autoři informováni, které fotografie mají v papírové podobě zaslat do soutěže.
 • Zhotovené fotografie budou označeny podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže (s výjimkou povinnosti uhradit poplatek 200,- Kč), a spolu s přihláškou budou zaslány na adresu: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Denisa Šinkovská Mikolášková, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc.

* * Autor stručně popíše svůj záměr.

Pokud dílo vyžaduje vystavení v digitální podobě, autor není povinen odevzdat fotografie v papírové formě.

Pokud dílo vyžaduje speciální zařízení, které umožňuje instalaci podle jeho autorského záměru, je třeba, aby autor spolu s dílem odevzdal i technické zařízení.


3) VYBRAT FOTOGRAFIE

Ve všech věkových kategoriích je možné soutěžit ve dvou skupinách a to:

 • samostatná fotografie (max 4 fotografie)
 • cykly a seriály (soutěžit je možné pouze s jedním souborem, který obsahuje min 3 a max 7 fotografií obsahově a formálně jednotných).

Je možné zaslat maximálně 4 fotografie a jeden soubor pro každé téma.

Kolektiv může zaslat max 15 fotografií, z toho od jednoho autora maximálně 3 práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií.

V kategorii "Experiment" je možné přihlásit pouze jeden soubor, který může obsahovat max 5 fotografií.

Do soutěže jsou přijímány fotografie velikosti min 18 × 24 cm a max 40 × 50 cm při zachování delší strany. Menší rozměr je povolen pouze v případě, že se jedná o kontaktní fotografie. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.


4) OZNAČIT FOTOGRAFIE

PAPÍROVÉ FOTOGRAFIE

1) Na zadní straně v pravém rohu dole: 

 • název snímku (u seriálu i pořadové číslo)

 • jméno a příjmení autora

 • u kolektivů plný název klubu či skupiny

 • adresa autora

 • u kategorie J - věk autora

2)  Na zadní straně v levém horním rohu: 

kategorie

 • datum (rok vzniku snímku)

ELEKTRONICKÉ FOTOGRAFIE

 • jednotlivé soubory pojmenovat: KK_JJ_NN_PP

 • zaslat ve formátu JPG

 • Například: A1_Jan_Novák_Volnost_pohybu_02.JPG.

 • KK = kategorie

 • JJ = jméno a příjmení

 • NN = název fotografie

 • PP = pořadové číslo (pokud se jedná o sérii)

Názvy fotografií musí být stejné na tisku, v přihlášce i v názvech souborů zaslaných elektronicky.


5) ZAPLATIT ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Účastnický poplatek 200 Kč zašle autor na bankovní účet číslo: 2301851828/2010, variabilní symbol 2024, a do zprávy pro příjemce uvede zkratku NSF a jméno soutěžícího autora. Zásilky bez řádně vyplněné přihlášky nebo bez uhrazení účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si fotografie může vyzvednout osobně ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.


6) ODESLAT FOTKY A PŘIHLÁŠKU

Soutěžní zásilka zaslaná na adresu Vlastivědné muzeum v Olomouci, Denisa Šinkovská Mikolášková, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc musí obsahovat:

 • Vyplněnou přihlášku

 • Označené fotografie

 • Viditelný symbol NSF na obálce

Autor zašle fotografie také v elektronické podobě přes portál www.uschovna.cz na e-mailovou adresu soutezfoto@vmo.cz, kde do zprávy uvede text: "NÁRODNÍ SOUTĚŽ FOTOGRAFIE" a jméno autora, nebo přiloží k zásilce CD se soutěžními fotografiemi nadepsané jménem autora.