FAQ

Můžu se přihlásit i když jsem se soutěže už zúčastnil/a v minulosti?

Ano, není omezen počet přihlášení se do soutěže.

Můžu se zúčastnit kategorie 25+ i když mi 25 let ještě nebylo?

Ano.

Do kdy musím poslat soutěžní fotky?

Soutěžní zásilku je nutno podat nejpozději 29. 2. 2024.

Kam mám fotky poslat?

Fyzicky na Vlastivědné muzeum v Olomouci, Denisa Šinkovská Mikolášková, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc

Elektronicky přes portál uschovna.cz na e-mailovou adresu soutezfoto@vmo.cz, kde do zprávy uvede text:

"NÁRODNÍ SOUTĚŽ FOTOGRAFIE" a jméno autora, nebo přiloží k zásilce CD se soutěžními fotografiemi nadepsané jménem autora.

Kde si mám vyzvednout fotky když nebudu přijatý/přijatá do soutěže?

      Fotografie vám zašleme zpět prostřednictvím České pošty.

Jak velké mohou být fotografie?

Do soutěže jsou přijímány fotografie velikosti min 18 × 24 cm a max 40 × 50 cm při zachování delší strany. 

Menší rozměr je povolen pouze v případě, že se jedná o kontaktní fotografie. 

Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.