KATEGORIE A6

Pro autory nad 25 let
Téma: Krásy a strasti regionu Olomouc (fotografie zaznamenávající život, krajinu, architekturu a jiné zajímavosti olomouckého regionu)