KATEGORIE A5

Autoři nad 25 let

Téma: Ucelená kolekce – volné téma, koncepčně ucelený soubor s výrazným autorským přínosem